Skip to main content
  • Aktualności
  • Informacja o zastrzeżeniu numeru PESEL konsumenta

Informacja o zastrzeżeniu numeru PESEL konsumenta

31-05-2024

Bank Spółdzielczy w Gostyninie informuje, iż od 01.06.2024 roku Bank będzie weryfikował w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, czy numer PESEL posiadacza rachunku bankowego jest zastrzeżony. Procedura przeprowadzana jest każdorazowo przed dokonaniem w placówce Banku przez posiadacza rachunku bankowego, będącego konsumentem, wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach Banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W przypadku gdy numer PESEL jest zastrzeżony Bank ma obowiązek zablokować wypłatę na 12 godzin.

Znajdziesz nas też tutaj