Skip to main content
  • O Banku

O Banku

BSGostynin photo

Bank Spółdzielczy w Gostyninie  rozpoczął działalność w październiku 1928 roku pod nazwą „Spółdzielcza Pomoc”, zgodnie ze statutem był spółdzielnią z ograniczoną odpowiedzialnością.  W 1929 roku liczył 63 członków, z kapitałem udziałowym 4.122 zł.  

W statucie uchwalonym w 1928 roku jako cel działania przyjęto:  popieranie rozwoju rolnictwa, przemysłu rolnego i rozwoju gospodarczego wsi,  organizowanie kredytu rolniczego, popieranie prowadzenia parcelacji, osadnictwa oraz melioracji i regulacji rolnych.

Tak jak wiele firm i przedsiębiorstw, Bank Spółdzielczy zawiesił swą działalność w 1939 roku    w związku z wybuchem II wojny światowej a majątek Banku wraz z całą dokumentacją przejął Bank niemiecki o nazwie „ KREWISS PARKASSE” (czyt. KREIS PARKES).  W dniu 18 stycznia 1945 roku wyzwolony został Gostynin i powiat gostyniński. Zniszczone rolnictwo oraz cała organizacja życia gospodarczego dla swojego rozwoju potrzebowały środków finansowych a przede wszystkim kredytów. W tych warunkach, grupa osób, głównie członków Banku sprzed 1939 roku, podjęła inicjatywę wznowienia działalności Banku.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 1947r. reaktywowano działalność Banku, uchwalono teren działania, obejmujący cały powiat gostyniński, powołano trzy osobowy Zarząd oraz uchwalono statut, który w dniu 26 sierpnia 1947 roku został zarejestrowany w sądzie pod numerem  RS-II-241.

W 1999 roku z Bankiem Spółdzielczym w Gostyninie połączył się Bank Spółdzielczy w Kiernozi, który od 1 kwietnia 1999 roku stał się oddziałem Banku Spółdzielczego w Gostyninie. Poza w/w oddziałem funkcjonuje również punkt obsługi klienta w Nowym Duninowie. W 2004 roku oddana została do użytku nowa przestronna siedziba Banku w samym centrum Gostynina przy ul. Rynek 4/5. Oddanie do użytku nowego budynku zwiększyło komfort obsługi klientów, jakość świadczonych usług a także poprawiło organizację stanowisk pracy. 

Od 18.03.2002 r. Bank  zrzeszony jest  z BPS SA z siedzibą w Warszawie. W dniu 31 grudnia 2015 r. Bank zawarł Umowę ze Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, przystępując tym samym do Systemu Ochrony.

Aktualnie Bank prowadzi działalność na terenie całego województwa mazowieckiego oraz powiatów: łowickiego, kutnowskiego, lipnowskiego, łęczyckiego, skierniewickiego, włocławskiego, zgierskiego, aleksandrowskiego, kolskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, radziejowskiego, rawskiego, rypińskiego, toruńskiego a także miast na prawach powiatów: Łodzi, Torunia i Włocławka.
Bank Spółdzielczy w Gostyninie jako partner nie tylko rolników ale również samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw w dobie globalizacji stara się swój lokalny charakter uczynić zaletą w obsłudze klientów stosując szczególne podejście, polegające na elastycznym dostosowaniu warunków współpracy do potrzeb klientów co nie jest możliwe w dużych bankach komercyjnych.
Również w swej działalności stara się pamiętać, że sukces rynkowy dzisiaj w coraz większym stopniu wyznaczają takie czynniki jak: jakość, kompleksowość, szybkość obsługi, atrakcyjność wizualna placówki oraz fachowość pracowników.

Znajdziesz nas też tutaj