Skip to main content
  • Władze Banku

Władze Banku

 R A D A   N A D Z O R C Z A

1.   Wojciech    
Biniewicz          - Gostynin - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Józef Włodarczyk - Gostynin - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Tadeusz Jankowski - Kiernozia - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Jerzy Nowacki - Lipianki - Członek Rady Nadzorczej
5. Wiesław Bogucki - Czerniew - Członek Rady Nadzorczej
6. Elżbieta Chrobot - Popłacin - Członek Rady Nadzorczej
7. Andrzej Mieszkalski - Baby Górne - Członek Rady Nadzorczej
8. Janina Wilińska - Gostynin - Członek Rady Nadzorczej

Z A R Z Ą D     B A N K U

1.  Małgorzata  
Pospieszyńska - Gostynin   - Prezes Zarządu    
2. Marzena Wasilewska - Bolesławów - Wiceprezes ds. Finansowo - Księgowych
3. Jacek Wigura - Gostynin - Członek Zarządu      
Znajdziesz nas też tutaj