Skip to main content
 • Gwarancje KFG

  Gwarancje KFG

  O produkcie

  Gwarancją może być objęty kredyt udzielony Wnioskodawcom, którzy posiadają status  mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP):

  • mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza          2 mln EUR.
  • małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza        10 mln EUR.
  • średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

  Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 300 000 EUR w okresie minionych trzech lat.

  Prowizja za udzieloną gwarancję wynosi:

  • 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

  Gwarancja udzielana jest maksymalnie na okres:

  • dla kredytów obrotowych - 60 miesięcy obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydlużony maksymalnie o 3 miesiące.
  • dla kredytów inwestycyjnych - 120 miesięcy obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące.

  Uznaje się, że gwarancja stanowi ekwiwalent dotacji brutto nie przekraczający pułapu pomocy jeżeli:

  • gwarantowana kwota nie przekracza 2 250 000 EUR, a czas trwania gwarancji nie przekracza 5 lat.
  • gwarantowana kwota nie przekracza 1 125 000 EUR, a czas trwania gwarancji nie przekracza 10 lat.

  Zakres gwarancji:

  • gwarancja zabezpiecza do 60% kwoty kredytu.

  Kredyty zabezpieczone gwarancją nie mogą być przeznaczone na:

  • refinanowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego.
  • inwestycje kapitałowe.
  • zakup instrumentów finansowych.
  • zakup wierzytelności.
  • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  • spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakup instrumentów finansowych i wierzytelności, zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  • nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego Kredytobiorcy prowadzącego działność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów.

  Gwarancją nie może być objęty kredyt dla przedsiębiorcy, który/któremu/którego na etapie udzielania kredytu i wnioskowania o gwarancję:

  • był wpisany w jakimkolwiek systemie, w którym Kredytobiorca podlega weryfikacji przez Bank kredytujący (np:Bankowy Rejestr, bazy BIK).
  • posiadał zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS.
  • w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu objętego gwarancją posiadał zadłużenie przeterminowane powyzej 30 dni w kwocie przekraczajacej 500 zł,  Bank wypowiedział jakąkolwiek ekspozycję kredytową lub posiadał ekspozycję kredytową zaliczoną w Banku kredytującym do kategorii "zagrożone" zgodnie z RMF.
  • miałby być udzielony na podstawie spacjalnych akcji kredytowych (typu pre-approved).
  • łączne zaangażowanie w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (w tym także gwarancji udzielonych do 30 czerca 2018 r) przekracza 5 mln zł przy zachowaniu przez Kredytobiorcę pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE.

  Pomoc de minimis w formie gwarancji może być przyznawana Kredytobiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem:

  • pomocy przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rybołówstwa i akwakultury.
  • pomocy przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, gdy kwotę pomocy ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu.
  • pomocy przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność związaną z produkcją podstawową produktów rolnych.
  • pomocy przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w jednym z następujących przypadków:
   - kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od
   producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez Kredytobiorców  objetych pomocą,                                                                                                                                                                                                - kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przyznania w cześci lub w całości producentom surowców.
  • pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.                                                            

   

  • Telefon do Centarali Banku w Gostyninie +48(24)2353051,
  • FAX do Centrali Banku w Gostyninie +48(24)2353052,
  • Telefon/FAX do Oddziału w Kiernozi +48(24)2779012
  • Telefon/FAX do POK w Nowym Duninowie +48(24)2610228
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  logo_bsgostynin_510x100_new

  • Centrala Banku w Gostyninie, ul. Rynek 4/5, 09-500 Gostynin
  • Oddział w Kiernozi, ul. Łowicka 7, 99-412 Kiernozia
  • Punkt Obsługi Klienta w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów
  Znajdziesz nas też tutaj