Skip to main content

Niedostępność Profilu Zaufanego

10-01-2024

W związku z pracami serwisowymi po stronie administracji publicznej od piątku 19 stycznia od godziny 20:00 do soboty 20 stycznia do godziny 16:00 niedostępny będzie sytem Profil Zaufany.

Znajdziesz nas też tutaj