Dzisiaj jest: 31.01.2023
Imieniny: Marceliny, Piotra
Kredyt Mieszkaniowy "Mój Dom"

167

 
 

Myślisz o kredycie hipotecznym, kredyt na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Gostyninie to sposób na zrealizowanie swoich marzeń.

Możesz go przeznaczyć na:
 • na budowę domu lub zakup mieszkania
 • zakup działki budowlanej
 • remont mieszkania lub domu
 • wykup mieszkania
 • wykończenie mieszkania lub domu
 • spłatę zadłużenia z tyt. Innego kredytu mieszkaniowego
Korzyści:
 • minimalna kwota kredytu 10 000,00 złotych
 • okres kredytowania wynosi do 15 lat w przypadku gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej i do 25 lat w przypadku pozostałych celów kredytowania
 • udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych
 • atrakcyjne oprocentowanie kredytu
 • spłata w miesięcznych ratach malejących lub równych
Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie kredytobiorców. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,35% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 180 000,00 PLN, okres kredytowania 300 miesięcy, wkład własny 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie kredytu 5,07% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3 M 3,38%) i marży Banku w wysokości 1,69% obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p). Równa rata miesięczna 1 059,77 PLN, łączna liczba rat 300. Całkowity koszt kredytu 140 592,69 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 137 892,69 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 700,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno—prawnych (PCC) 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, kosztu wyceny nieruchomości gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 317 892,69 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3 M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego „Mój dom” na 16.02.2022r.

Do pobrania:
1)      1) Formularz_zgod.doc
Bank Spółdzielczy w Gostyninie
09-500 Gostynin
ul. Rynek 4/5
tel./faks: 0-24-2353051 , 0-24-2353052
Bank Spółdzielczy w Gostyninie jest zrzeszony z
Bankiem Polskiej Spółdzielczości
Copytight © Bank Spółdzielczy w Gostyninie polityka prywatności powered by netster 2.1